Backstage z warsztatów portretowych Jaceka Lewandowskiego, przy wsparciu firmy BEIKS w naszym  w Studio 5

Wideo przygotowane przez Passion TV/Kameruni

Lubelskie Dni Fotografii to cykliczne wydarzenie mające na celu promocję fotografii jako sztuki kształtującej świadomych i krytycznych odbiorców kultury, ludzi o rozwiniętej wyobraźni, wrażliwych na sztuki wizualne i aktywnych twórczo w ich obszarze. Planowanymi działaniami są spotkania autorskie z profesjonalnymi fotografami działającymi na terenie Polski, prelekcje artystów poruszających się w dziedzinie kultury wizualnej oraz praktyczne warsztaty o różnej tematyce. Ponadto przewidziany jest wernisaż wystawy członków Grupy Fotografów Lubelskich. Wydarzenie to jest sposobnością do doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy w zakresie fotografii oraz jej upowszechniania. ( źródło: Lubelskie Dni Fotografii )

Organizatorzy: Grupa Fotografów Lubelskich, ACK UMCS Chatka Żaka

Partnerzy: Atelier Fortuna, BEiKS, Lubelska Szkoła Fotografii, NetFotoLab, Santander Universidades, Synology,  Studio 5

Backstage fot. Aneta Fabijańska