W naszym  studiu zostały zrealizowane zdjęcia do spotu Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: “STOP CYBERPRZEMOCY”

Producentem spotów była agencja Vena Art, która gościła w naszym studio już wiele razy.

Zdjęcia zostały wykonane na  naszym dużym greenboxie. Jak mówią producenci z Vena Art: rozwiązanie to daje duże możliwości ilustrowania wypowiadanych treści i atrakcyjnego łączenia wielu obrazów.

Fotografie backstage dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzka Policji w Lublinie. KWP: Z wizytą na planie nowego spotu profilaktycznego

Materiały wideo Stop cyberprzemocy – spoty dla KWP, produkcja Vena Art 2018