Ekipa Filozofuj! pracowała u nas kilkadziesiąt godzin, nad serią filmów, które są częścią kursu e-learningowego.
Korzystali z naszej największej po tej stronie Wisły 7 metrowe cykloramy 🙂
Portal i magazyn „Filozofuj!” to jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię.

 

Wszystkie filmy są dostępne pod tym adresem: https://zrodla-madrosci.pl/